Другий (магістерський) рівень вищої освіти ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво). Хореографія Робочі програми навчальних дисциплін

2022

Інноваційні технології викладання інтегрованого курсу Мистецтво

Охорона праці в освіті

Виконавська майстерність з фаху

Історія музичного і хореографічного мистецтва

Методологія науково-педагогічних досліджень

Організація культурно-мистецьких заходів

Теорія і методика навчання танцю в ЗЗСО

Теорія, методика і практикум

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Комп'ютерно-інформаційні технології

Психологія педагогічної діяльності

Сучасні освітні технології в ЗЗСО

Філософія і методологія науки

Виробнича практика

2023

Виконавська майстерність з фаху

Методологія науково-педагогічних досліджень

Організація культурно-мистецьких заходів

Українська художня культура

Комп'ютерно-інформаційні технології

Психологія педагогічної діяльності

Сучасні освітні технології в ЗЗСО


Надрукувати