Програми фахових іспитів

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта. Початкова освіта

 

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта. Практична  психологія

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ навчання, історія музики та хореографія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво. Хореографія)

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ ’Я ЛЮДИНИ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (НІМЕЦЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста,

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

ПРОГРАМА Фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) Ступінь вищої освіти другий (магістерський) Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)   денна та заочна форми навчання

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) ЗА ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ Середня освіта (Трудове навчання та технології, Інформатика) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ІСТОРІЯ) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форми навчання)


Надрукувати