Графік проведення консультацій ЗНО

Графік проведення консультацій до ЗНО

викладачами кафедри української мови і літератури та методик їх навчання

 

№ з/п

Назва розділу

Викладач

Режим доступу

Час проведення

1.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Поляк І. П. к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

03.11.2021 р.

17:30 год.

2.

Лексикологія. Фразеологія.

Поляк І. П. к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

10.11.2021 р.

17:30 год.

3.

Будова слова. Словотвір.

Поляк І. П. к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

17.11.2021 р..

17:30 год.

4.

Морфологія. Іменник. Прикметник.

Волянюк І.О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

24.11.2021 р.

17:30 год.

5.

Числівник. Займенник.

Волянюк І.О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

01.12.2021 р.

17:30 год.

6.

Дієслово.

Волянюк І.О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

08.12.2021 р.

17:30 год.

7.

Прислівник. Службові частини мови. Вигук.

Волянюк І.О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

15. 12.2021 р.

17:30 год.

8.

Синтаксис.

Словосполучення. Речення. Просте двоскладне речення

Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.

Дубровський Р. О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

05.01.2022 р.

17:30 год.

9.

Речення.

Односкладні речення. Просте ускладнене речення.

Дубровський Р. О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

12.01.2022  р.

17:30 год.

10.

Складне речення.

Складносурядне речення

Складнопідрядне, речення.

Комінярська І. М. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

26.01.2022 р.

17:30 год.

11.

Безсполучникове складне речення.

Складне речення з різними видами сполучникового й

безсполучникового

зв’язку.

Комінярська І. М. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

02.02.2022 р.

17:30 год.

Українська література

1.

Усна народна творчість.

Комінярська І. М. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

09.02.2022 р.

17:30 год.

2.

Давня

українська

література.

Василишин О. В. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

16.02.2022 р.

17:30 год.

3.

Теорія літератури.

Дубровський Р. О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

23.02.2022 р.

17:30 год.

4.

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Дубровський Р. О. доц.,  к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

02.02.2022 р.

17:30 год.

5.

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Василишин О. В. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

09.03.2022 р.

17:30 год.

6.

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Дубровський Р. О. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

16.03.2022 р.

17:30 год.

7.

Література XX ст.

Василишин О. В. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

23.03.2022 р.

17:30 год.

8.

Література XX ст.

Поляк І. П. к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

30.03.2022 р.

17:30 год.

9.

Література XX ст.

Василишин О. В. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

06.04.2022 р.

17:30 год.

10.

Твори українських письменників‑емігрантів.

Комінярська І. М. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

13.04.2022 р.

17:30 год.

8.

Сучасний літературний процес (кінець ХХ –початок XXI ст.).

Пасічник О. В. доц., к. філол. н.

ZOOM

Ідентифікатор: 6820765731

Пароль: 1

20.04.2022 р.

17:30 год.