НАУКОВЦІ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ

На базі кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій та Науково-дослідної лабораторії «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка у співпраці з кафедрою теорії і методики технологічної освіти і кафедри основ виробництва і дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та кафедрою технологічної та професійної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського була підготовлена та проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти».

Організаційний комітет конференції очолював доктор педагогічних наук, проректор із стратегічного планування та наукової роботи нашої Академії, професор Микола Курач. Наш заклад вищої освіти в Оргкомітеті представляли декан гуманітарно-технологічного факультету, доцент Олександр Омельчук, завідувач кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій, доцент Ірина Цісарук, науковці цієї кафедри, доценти Віталій Цісарук, Марія Олексюк, Степан Шабага, кандидат технічних наук Ростислав Гарматюк. Від партнерів-співорганізаторів Конференції до її Оргкомітету увійшли декан факультету технологій та дизайну Полтавського НПУ імені В.Г.Короленка, доцент Юлія Срібна, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти цього ж ЗВО, професор Андрій Цина, виконувач обов’язків завідувача кафедри технологічної та професійної освіти Південноукраїнського НПУ імені К.Д.Ушинського, професор Валентин Усов.

На пленарному засіданні Конференції до її учасників з вітальними словами звернулися: від нашої Академії – професор Микола Курач; від Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка – доцент Юлія Срібна; від Хмельницького національного університету – професор Ігор Андрощук; від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – професор Станіслав Ткачук; від Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка – доцент Оксана Абрамова. Функції модератора пленарного засідання виконувала завідувач кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій нашої академії, доцент Ірина Цісарук,

Науковий дискурс на пленарному засіданні розпочався доповіддю «Роль вчителя трудового навчання у розвитку сфери почуттів учнів 5 – 9 класів засобами Вальдорфської педагогіки», яку підготували професор Полтавського НПУ імені В.Г.Короленка Андрій Цина та аспірантка цього ж університету Поліна Вікторова. Завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Оршанський доповідав про «Важливість орієнтування технологічної освіти на робототехніку, мехатроніку та розумні системи (SMART)». «Інструменти штучного інтелекту для навчання у початковій школі» склали зміст доповіді доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та методик навчання Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії В’ячеслава Борисова. Доцент кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка Володимир Рак характеризував процес «Формування інформаційної культури студентів закладів професійної освіти». «Підготовка вчителів технологій до професійної діяльності в Новій українській школі» – тема доповіді завідувача кафедри технологічної освіти Уманського ДПУ ім.Павла Тичини, професора Андрія Терещука. Викладач Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради Ольга Вітрук характеризувала «Організацію освітнього процесу в закладах освіти в умовах Нової української школи». «Специфіка навчання учнів з особливими потребами на уроках технологій» – тема виступу представника закладів загальної середньої освіти, вчителя мистецтва, трудового навчання та технологій Комарнівського опорного закладу загальної середньої освіти Комарнівської міської ради Львівської області Оксани Гев.

У секційному форматі науково-педагогічні працівники-учасники Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції працювали в таких тематичних напрямках: «Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти в закладах вищої освіти», «Компетентнісний підхід у технологічній та професійній освіті», «Традиційні та інноваційні технології у технологічній та професійній освіті», «Особливості організації освітнього процесу у закладах освіти в умовах Нової української школи», «Становлення та розвиток технологічної та професійної освіти в Україні та за кордоном».

За матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» буде опубліковано тематичний збірник наукових статей.

trudkonf


Надрукувати