Entrance examination programs 2020

ПРОГРАМА фахового іспиту теорія та методика фізичного виховання для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти «бакалавр», ОКР «спеціаліст» (інші спеціальності)

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з теорії та методики фізичного виховання для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання  на основі ОКР «молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування (перевірка фізичних здібностей) для вступу на навчання на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання


ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ результатів навчання з БІОЛОГІЇ, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з біології для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА вступного випробування з біології (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання) (денна та заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ СПІВБЕСІДА З ФАХУ (БІОЛОГІЯ) для вступників з інших спеціальностей для вступу на навчання за рівнем вищої освіти “магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі рівня вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ (ТЕСТИ) для вступу на навчання за рівнем вищої освіти “магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі рівня вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА для фахового вступного випробування (екологія) для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «Бакалавр», денна і заочна форма навчання, спеціальність 101 Екологія

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

 


ПРОГРАМА фахового іспиту Дошкільна педагогіка з фаховими методиками (назва іспиту) для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної, заочної форм навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

ПРОГРАМА фахового вступного випробування Дошкільна педагогіка з фаховими методиками (назва вступного випробування) для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна, заочна форми навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з педагогіки для вступу на навчання на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 012 Дошкільна освіта, спеціальність 013 Початкова освіта денна, заочна форми навчання

Програма фахового вступного випробування з педагогіки (ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном,  денна, заочна форми навчання)  спеціальності: 231 Соціальна робота, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта


Програма фахового вступного випробування із психології на ІІ, ІІІ курси (нормативний термін навчання) за рівнем вищої освіти першим (бакалаврським) для спеціальності 053 Психологія (денна, заочна форми навчання)


Програма та завдання для фахового вступного випробування (основний музичний інструмент) для вступу на І курс за скороченим терміном навчання, перший (Бакалаврський) рівень вищої освіти (Денна та заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програма та завдання для фахового вступного випробування (перевірка музичних здібностей) для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (Денна та заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програма з Фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) для ступників на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) На основі першого (бакалаврського) рівня визої освіти, ОКР "спеціаліст" (денна, заочна форми навачання)

Програма для додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху(музичне мистецтво)) для ступників з інших спеціальностей ступінь вищої освіти "магістр" денна, заочна форми навчання спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)


 

ПРОГРАМА вступного випробування з географії (для вступників денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

ПРОГРАМА вступного випробування з географії (для вступників заочної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ результатів навчання З ГЕОГРАФІЇ, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ГЕОГРАФІЇ (для вступників денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти, які згідно спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ГЕОГРАФІЇ (для вступників заочної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти, які згідно спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)


 Програма для фахового вступного випробування (педагогічний малюнок) для вступу на І курс за скороченим терміном навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Програма для фахового вступного випробування (перевірка художніх здібностей) для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Програма для фахового вступного випробування (перевірка художніх здібностей) для вступу на ІІІ курс за нормативним терміном навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)


Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) денної, заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО)

 Програма з фахового вступного випробування (англійська мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) денної, заочної форм навчання

 Програма з фахового вступного випробування (німецька мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) денної, заочної форм навчання

 Програма вступного випробування з англійської мови для навчання за третм (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти "доктор філософії" спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 Програма вступного випробування з німецької мови для вступу на навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) денної, заочної форм навчання, на базі повної загальної середньої освіти, (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО)

 Програма вступного випробування з німецької мови для навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти "доктор філософії", спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 Програма вступного випробування з французької мови для навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти "доктор філософії", спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 Програма вступного тестового іспиту з англійської мови для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей, на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 Програма вступного випробування з іноземної мови (французька) для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 Програма вступного тестового іспиту з німецької мови для вступу на навчання з другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 Програма проведення співбесіди з англійської мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди) для вступу на навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

 Програма проведення співбесіди з німецької мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди) для вступу на навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література)

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДА З ФАХУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)) для вступників з інших спеціальностей рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра,спеціаліста, магістра

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДА З ФАХУ (НІМЕЦЬКА МОВА)) для вступників з інших спеціальностей рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)»на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 Програма з фахового вступного випробування (польська мова) для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання за рівнем вищої освіти "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) денної, заочної форм навчання

Програма фахового іспиту (англійська мова з методикою навчання) зі спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" на основі супеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма фахового іспиту (німецька мова з методикою навчання) зі спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" на основі супеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форма навчання,спеціальність 014. Середня освіта (Інформатика)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ (для вступників на базі повної загальної освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів) (денна та заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ФІЗИКИ (для вступників на базі повної загальної освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З МАТЕМАТИКИ (для вступників на базі повної загальної освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (для вступників на базі повної загальної освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів) (денна, заочна форма навчання)

 


 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ) для вступу на І курс за скороченим терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Програма з фахового іспиту (загальнотехнічні дисципліни та методика навчання технологій) ступінь вищої освіти «магістр, денна форма навчання)» спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З «ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ» за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), рівень вищої освіти бакалавр, (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

 Програма з фахового іспиту (загальнотехнічні дисципліни та методика навчання технологій) ступінь вищої освіти «магістр, заочна форма навчання)» спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


 

Програма вступного випробування з української мови та літератури для спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) (бакалавр, ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання)

Програма вступного випробування з української мови та літератури для всіх спеціальностей (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО)

Програма вступного випробування з української мови та літератури для спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) (бакалавр, ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання))

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з української мови та літератури для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма вступного випробування з української мови та літератури для всіх спеціальностей (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО)


Print