Презентації вибіркових дисциплін (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Біологічна номенклатура

Екологічна фізіологія та біохімія

Екологія та життєдіяльність людини

Освіта для сталого розвитку

Психологія криз та ПТСР

Валеологічні основи фізичного здоров'я

Еволюційне вчення екологічна антропологія

Еволюційне вчення еволюція органічного світу

Біобезпека ГМО

Психологія буллінгу та віктимної поведінки

Живлення, ріст, розвиток та продуктивність рослин

Екотоксикологія

Методи функціональної діагностики організму людини

Екосистемологія

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

Технології дистанційного навчання

Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в професійній діяльності

Чисельні методи

Охорона праці в галузі

Здоров'язберігаючі технології в закладах загальної середньої освіти

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Заповідна справа

Фітоценологія

Біосистемологія

Риторика

Основи академічного письма

Joomla Plugins