Розклад підсумкової атестації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти