Гуманітарно-технологічний факультет

   

Декан - Курач Микола Станіславович,

доктор педагогічних наук, доцент.

      Секретар деканату – Гузик Марія Василівна

                

                    Кафедри факультету:

                     - кафедра іноземних мов і методик їх навчання (зав. кафедри – кандидат філологічних наук,доцент Воронцова Н.Г.);

                     - кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій (зав. кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бабій Н.В.)

                     - кафедра української мови і літератури та методик їх навчання (зав. кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Дубровський Р.О.);

                                   - кафедра історії та методики навчання (зав.кафедри - доктор історичних наук, професор Скакальська І.Б.)

 

            

           Програми підготовки:

Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти:
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
014 Середня освіта (Мова і література (польська))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Інформатика)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
015 Професійна освіта (Деревообробка)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Понад 420 студентів денної та заочної форм навчання здобувають фах учителя англійської, німецької, польської мов, української мови та літератури, історії, трудового навчання та технології, інформатики, деревообробки.