Нормативно-правова база

Статут

Рішення про затвердження статуту

Статут академії (нова редакція)

Виписки з ЄДР

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка)

 

Бухгалтерія

Штатний розпис на 2021 рік

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

Штатний розпис

Баланс на 01 січня 2020 року

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Пояснювальна записка за 2019 рік

Кошторис на 2019 рік

Фінансовий звіт за 2018 рік

План використання бюджетних коштів

 

Паспорт санітарно-технічного стану та акти санітарно-епідеміологічних досліджень

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 17 березня 2021 року 

Акт санітарно-епідемічного обстеження Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Акт санітарно-епідемічного обстеження об'єкта

Паспорт санітарно-технічного стану Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 

Положення

Положення про їдальню Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 

Положення про медичний кабінет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 

Положення про Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

 

Довідки ДСНС України

Ліцензування

Ліцензія

Про переоформлення ліцензії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Розпорядження щодо видачі закладам освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності

 

Колективні угоди

Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Напис про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

 

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (магістр)

Сертифікати про акредитацію (бакалавр)

Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст) 

 

Право власності

Довідка про об'єкт спільної власності територіальних грмад сіл, селищ, міст Тернопільської області

Свідоцтва про право власності

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реїстрацію права власності

Довідка

Правила внутрішнього трудового розпорядку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка