Кафедра біології, екології та методики їх викладання

ilenko  

 

 

 

 

  Ільєнко Микола Микитович - зав.кафедрою, професор, доктор ,біологічних наук

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Склад кафедри:

vasuljak   

Василюк Василь Миколайович

професор,

доктор медичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
dyh

 

 Дух Ольга Ігорівна

 доцент, кандидат біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
zinkovska

Зіньковська Наталія Григорівна

 доцент, кандидат

біологічних наук

 
 cucjara  

Цицюра Неля

Іванівна

 

доцент, кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
galagan  

Галаган Оксана

Костянтинівна

 доцент,

кандидат біологічних

наук

kratko   

Кратко Ольга

Вікторівна

старший викладач,

кандидат історичних

наук

 bondarenko  

Бондаренко Тетяна

Євгеніївна

викладач,

кандидат педагогічних

наук

golovatjak   

Головатюк Людмила

Михайлівна

 старший викладач,

кандидат біологічних

наук

truhyba   

Тригуба Олена

Василівна

доцент кафедри,

кандидат

сільськогосподарських

наук

 gyrska  

Гурська Оксана

Вікторівна

старший викладач, кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 kycher  

Михалюк Ілона

Михайлівна

 

старший викладач,

кандидат біологічних
наук
gyra   

Гура Антоніна Миколаївна

асистент

           

 

 

16 

 

Основним завданням кафедри біології, екології та методики їх викладання є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності, здатності демонструвати належні особистісні якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички.

МІСІЯ КАФЕДРИ

-  створення та підтримка умов для якісної підготовки висококваліфікованих вчителів біології, екології, основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією та орієнтуються у суміжних сферах діяльності;

-  забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища (дослідження екологічних процесів та екологічне управління суспільними виробничими та невиробничими процесами життєдіяльності людини).

ОСНОВНІ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

-  Освітня (навчально-методична)

-  Науково-дослідна

-  Практична

-  Організаційно-виховна

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та галузі знань Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія; другого (магістерського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Біологія), спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ботаніка, зоологія, анатомія людини, фізіологія рослин з основами мікробіології та вірусології, фізіологія людини, гістологія з основами цитології, генетика з основами селекції, сільське господарство з основами ґрунтознавства, мікологія, дендрологія, біологія індивідуального розвитку, еволюційне вчення, екологія (загальна), екологія (соціальна), екосистемологія, екологія (охорона природи), моніторинг довкілля, екологія людини, заповідна справа, біотехнологія та генна інженерія, радіобіологія, біохімія, хімія (неорганічна), хімія (органічна), хімія (аналітична), основи здорового способу життя, методика навчання біології, екології та основ здоров’я, здоров’язберігаючі технології у загальноосвітніх навчальних закладах, біогеографія, наукові дослідження в біології, лікарські рослини, квітникарство та садівництво, геологія, краєзнавство, основи медичних знань, валеологія харчування, вікова фізіологія та шкільна гігієна, педіатрія, моніторинг здоров’я та оздоровчі технології, фізична реабілітація.

Спеціальність 101 Екологія

Загальна екологія та неоекологія, природні ресурси та економіка природокористування, екологічна експертиза та  інспектування, моніторинг довкілля, моделювання і прогнозування стану довкілля, ландшафтна екологія, екологія людини, техноекологія, екологічна безпека, заповідна справа, урбоекологія, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, геологія з основами геоморфології, ґрунтознавство, метеорологія і кліматологія, хімія  з основами біогеохімії, гідрологія, топографія з основами картографії, фізико-хімічні методи аналізу, природоохоронне законодавство та екологічне право, екотоксикологія, організація контролю якості води, ґрунту, повітря, основи наукових досліджень, екологічна біохімія, радіобіологія, радіоекологія, екологія рослин та тварин, популяційна екологія, агроекологія, рекреаційний потенціал агроландшафтів, ботаніка, зоологія, дендрологія, основи садово-паркового господарства, екологічний туризм, екологічне краєзнавство, озеленення населених місць, фіто меліорація, екологічна освіта та культура, екологічна біотехнологія, біобезпека генетично модифікованих організмі, туристичні ресурси України, рекреаційна екологія, біоіндикація, екологічний контроль об’єктів навколишнього середовища, мікробіологія, мікробіологічні основи стічних вод, управління якістю с/г продукції, органічне землеробство, соціальна екологія, екосистемологія, розробка екологічних проектів, безвідходні технології.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини):

Молекулярні основи життя, біологічна системологія, заповідна справа та фітосозологія, фітоценологія, живлення, ріст, розвиток та продуктивність рослин, еволюційне вчення: еволюція органічного світу, актуальні проблеми морфології та фізіології людини, біологічна та соціальна адаптивність людини, наукові дослідження  в біології: методологія та організація, еволюційне вчення: екологічна антропологія, екологічна морфологія, екотоксикологія, екологічна фізіологія та біохімія, екологія та життєдіяльність людини, актуальні проблеми методики викладання основ здоров’я, методи функціональної діагностики організму людини, валеологічні основи фізичного здоров’я,  актуальні проблеми методики навчання біології, екології та основ здоров’я, інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я,

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців при кафедрі організована діяльність трьох науково-дослідних лабораторій:

-  «Проблеми людини та філософія здоров’я»

(керівник – доктор медичних наук, проф. Василюк В. М.);

-  «Екологічний моніторинг та експериментальна біологія»

(керівник – кандидат біологічних наук, доцент Цицюра Н.І.);

-  «Інновації в біологічній та екологічній освіті»

(керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Бондаренко Т. Є.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових, та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

Пріоритетні напрямки наукових розвідок:

-  дослідження впливу урбанізованого навколишнього середовища та кліматичних чинників на здоров’я людини;

-  дослідження біотичного різноманіття Північного Поділля, його сучасного стану та антропогенної трансформації.

-  дослідження сучасних напрямків реалізації інноваційної діяльності в освітній галузі.

У 2004-2015 рр. кафедру очолював визначний учений-ботанік, професор, академік Чопик В. І. Під його керівництвом при кафедрі розпочато створення гербарію флори Західного Поділля, що є науковою скарбницею та цінним матеріалом для наукових досліджень. На честь Чопика В. І. відкрито навчальну іменну аудиторію, в якій організовано персональну бібліотеку із авторських книг та книг приватної бібліотеки вченого.

На кафедрі облаштовано оранжерею – важливу складову навчально-практичної бази, яка є необхідною для повноцінної підготовки фахівців з біології та екології. Науково-пізнавальне та навчально-практичне значення використання матеріалу оранжереї досить багатопланове: проведення науково-дослідної роботи викладачів і студентів; виконання дослідів при підготовці курсових, кваліфікаційних робіт; проведення лабораторних занять з ботаніки, фізіології рослин, біогеографії, екології рослин, навчальних практик; організація занять біологічних студентських та учнівських гуртків. І, зрештою, – це цікаве рекреаційне місце, своєрідний оазис краси та затишку в навчальному закладі

 1         2

 

3 4

 

Спільні професійні інтереси працівників кафедри та наукових установ регіону дозволили налагодити тісну співпрацю із Кременецьким ботанічним садом, Національними природними парками ,,Кременецькі гори” та ,,Подільські Товтри”. Об'єднаними зусиллями яких проведено міжнародні конференції («Бессерівські природознавчі студії» (2014 р.), «Подільські читання» (2017, 2018). Також, у рамках співпраці організовуються навчальні практики студентів, проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони та збереження довкілля.

 

 5       6  

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує живий зв’язок між теорією і практикою, що є запорукою відповідності знань і навичок, які отримує випускник кафедри, запитам української держави. Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та методично супроводжують  такі вид практик:

-  пропедавтична (ознайомлювальна) педагогічна,

-  навчально-педагогічна (пробні уроки в школі),

-  переддипломна педагогічна практика у загальних закладах середньої освіти,

-  переддипломна педагогічна практика у закладах вищої освіти,

-  навчально-польові практики з ботаніки, зоології, фізіології рослин, методики навчання біології,

-  навчальна загально-екологічна,

-  навчальна  ландшафтно-екологічної,

-  виробнича екологічна.

Практична підготовка проводиться в активному освітньому середовищі на базі закладів загальної середньої освіти та  екологоосвітніх центрів науково-дослідних природоохоронних установ регіону Національного природного парку «Кременецькі гори», Кременецького ботанічного саду, науково-дослідних лабораторій навчального закладу та через участь в діяльності громадських організацій.

8 

 

 9

 

У рамках співпраці організовуються і проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони і збереження довкілля.

Кафедра виступає генератором ідей по збереженню біорізноманіття та являється осередком реалізації формальної та неформальної екологічної освіти регіону. Науково-педагогічним працівниками створений Кременецький районний осередок Громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів», який відповідно до статуту здійснює організаційну (підготовка та проведення екологічних акцій), наукову (підготовка проектів за екологічним, природоохоронними та освітніми напрямами), освітню (еколого-просвітницька та профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів), видавничу діяльність (створення друкованої продукції про конференції, заходи, круглі столи, семінари еколого-просвітницького спрямування).

Викладі кафедри разом із студентами беруть активну участь в організації наукових еко-пікніків, які проводяться у рамках програми розвитку і популяризації екологічної освіти у м. Кременець та Кременецькому районі під егідою Громадської організації «Кременецька екологічна ліга».

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Добрими традиціями кафедри стало проведення фотоконкурсу „Біорізноманіття України”,  „Біологічного брейн-рингу”,  фіточаювання,  виставки квітів,  під час яких студентство  демонструє свою ерудицію та мистецькі здібності.

Традиційно кафедра організовує  низку заходів екологічного напряму: акції з оновлення зелених насаджень, екологічні конкурси, заходи щодо підвищення екосвідомості населення шляхом співпраці з екологічними бригадами загальноосвітніх шкіл міста та  громадськими організаціями.

10 

 

 11

 

12 

 

 13

 

15 

 

Ґрунтовна підготовка випускників кафедри дозволяє їм працювати в закладах освіти і установах біологічного, медичного, природоохоронного та сільськогосподарського профілів. Серед них є директори шкіл, наукові співробітники, кандидати біологічних, сільськогосподарських та історичних наук.

Наразі кафедра зберігає кращі навчальні, наукові та методичні традиції та розвиває нові, удосконалюючи підготовку кваліфікованих вчителів біології сучасної української школи.