Сектор моніторингу якості освіти

Нормативна база

Соціологічні опитування та їх результати

Здобувачі вищої освіти 

2020-2021
Дізнатись більше

Опитувальники

Google-форма опитувальника здобувачів освіти Кременецького педагогічного коледжу про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Google-форма опитувальника здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Google-форма опитувальника науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (Другий (магістерський) рівень вищої освіти) (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (Другий (магістерський) рівень вищої освіти) (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня (PDF-версія)


Google-форма питування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції» (PDF-версія)


Google-форма Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії

Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії (PDF-версія)


Google-форма Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою (PDF-версія)


 

 

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми та рівня підготовленості випускників (За освітньо-професійними програмами)


 

 

Результати опитувань

Результати опитування здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій (у %)

Результати опитування "викладач очима студентів"

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Результати опитування  здобувачів вищої освіти "Молодь проти корупції"

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Резульати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Результати опитування щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

 

 

 

2019-2020
Дізнатись більше

Опитувальники

Соціологічне дослідження «Молодь проти корупції».

Анкета-опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (бакалавр) (PDF варіант)

Google-форма опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (бакалавр)


Опитування здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін


Соціологічне дослідження «Якість освіти в академії очима студентів»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання у ІІ половину дня пропущених навчальних занять.

Опитування студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища.

Результати опитувань

Результати анкетування щодо якості ОПП

Результати анкетування щодо втілення ідей студентоцентризму

Результати щодо форм контрольних заходів

Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності

Результати анкетування щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Результати опитування "Викладач очима студентів"

Результати онлайн опитуванн викладачів академії

Науково-педагогічні працівники

2020-2021
2019-2020
Дізнатись більше

 

Роботодавці

2020-2021
2019-2020

Випускники

2020-2021
2019-2020

Результати моніторингу освітнього процесу

Переглянути
2020-2021н.р.
2019-2020 н.р.
2018-2019 н.р.
2017-2018 н.р.
2016-2017 н.р.

Виконання ліцензованого обсягу та динаміка контингенту

 

 

 

 Склад сектору моніторингу якості освіти:

 shvets

 

Швець Оксана Вікторівна

доцент кафедри теорії та методики 

дошкільної та початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, 

голова сектору

 zhyglevych

 

 

Жиглевич Ганна Леонівна - методист

навчально-методичного відділу,

заступник голови  сектору.

 
Fokina

 

Фокіна Тетяна Іванівна - 

керівник навчально-методичного 

відділу, член сектору

Kucher

 

 

Кучер Тетяна Василівна - доцент

кафедри спортивних  ігор та туризму,

кандидат наук з фізичного

виховання та спорту, член сектору.

 samoylenko

 

Самойленко Ірина Миколаївна

старший викладач кафедри історії 

та методики навчання

член сектору 

 Homon

 

Гомон  Катерина  Леонідівна – здобувач

вищої освіти  за першим (бакалаврським)

рівнем вищої освіти, заступник

студентського ректора,  член департаменту 

моніторингу

освітньої діяльності, член  сектору.

 

chaban 

 

Чабан Інна Андріївна

здобувач вищої освіти 21-ДО групи

член сектору 

darmorost

 

 Дарморост Аліна Ігорівна

здобувач вищої освіти 31-ПС групи,

член сектору

Styrankevych  

Стиранкевич Генріх  Ростиславович 

лаборант, секретар сектору

   

 

Заходи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 2021-2022 н.р.

 

1 
1 
1 
1 
1 
Joomla Plugins