ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ ’Я ЛЮДИНИ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) (денна та заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (НІМЕЦЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 

ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА З М ЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста,

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

ПРОГРАМА Фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) Ступінь вищої освіти другий (магістерський) Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)   денна та заочна форми навчання

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) ЗА ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ Середня освіта (Трудове навчання та технології, Інформатика) для вступників на здобутая ступеня вищої освіти «магіс тр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з української мови, історії України та математики (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі індивідуальної співбесіди) (денна, заочна форми)

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ » з української мови та математики (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) у формі індивідуальної усної співбесіди (денна, заочна форми)