Наукові підрозділи

У рамках підготовки заявлених спеціальностей в академії  формуються наукові центринауково-дослідницькі  проекти, науково-дослідницькі  осередки та науково-дослідні лабораторії, діяльність яких спрямована на розв'язання актуальних проблем освіти і науки, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців та сприятиме становленні наукових шкіл.

В академії налагоджено діяльність наукових інфраструктур, які працюють на громадських засадах.

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ:

(науковий модератор – к. пед. н., проф. Безносюк О. О.);

(науковий координатор – д. і. н., проф. Стронський Г.Й.)

НАУКОВІ ЦЕНТРИ:

(науковий модератор – д. і. н., проф. каф. Скакальська І.Б.)

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ:

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ОСЕРЕДКИ:

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ:

 • науково-дослідна лабораторія «Екологічний моніторинг та експериментальна біологія» (науковий координатор – к. с.-г. н., старший викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання Бондар О.Б.);
 • навчально-наукова лабораторія «Фізкультурно-педагогічні чинники формування здорового способу життя молоді» (науковий координатор – к. б. н., професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Чижик В.В.);
 • науково-дослідна лабораторія «Творчість Уласа Самчука та Бориса Харчука: художній літопис ХХ ст.» (науковий координатор – к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Василишин О.В.);
 • науково-дослідна лабораторія «Проблеми людини та філософії здоров’я» (науковий координатор – д. м. н., професор, професор кафедри біології, екології та методик їх навчання Василюк В.М.);
 • науково-дослідна лабораторія «Виховні технології у системі безперервної освіти» (науковий координатор – к. пед. н., доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Новак Т.В.);
 • науково-дослідна лабораторія «Особистість і соціум» (науковий керівник – доктор філософії, ст. викладач кафедри педагогіки та психології Заблоцький А.Р.);
 • науково-дослідна лабораторія «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу» (науковий координатор – к. філол. н., доц. кафедри іноземних мов та методики їх викладання Семегин Т.С.);
 • науково-дослідна лабораторія «Інновації в біологічній та екологічній освіті» (науковий керівник – к. пед. н., викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання Бондаренко Т. Є.);
 • науково-дослідна лабораторія «Нова українська школа в умовах викликів сучасності» (науковий координатор – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та психології Фіголь Н. А.).
 • науково-дослідна лабораторія    «Життя і творчість Юліуша Словацького та Тимоша Падури у культурному просторі м. Кременця» (керівник – д. філол. н.,  професор кафедри іноземних мов та методик їх навчання Глотов О.Л.);
 • науково-дослідна лабораторія   «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» (керівник – д. пед. н., професор кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій Курач М.С.);
 • «Науково-дослідна лабораторія функціональної діагностики та біомеханіки спорту» (керівник – к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання Банах В.І.).

науково-дослідницькі