Каталог вибіркових освітніх компонентів (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Цикл загальної підготовки

Каталог вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Основи академічного письма.
 2. Риторика.
 3. Основи сучасного літературознавства
 4. Актуальні політичні проблеми сучасного світу
 5. Охорона праці в освіті
 6. Академічна доброчесність
 7. Технології дистанційного навчання
 8. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 9. 3 D моделювання
 10. Основи робототехніки
 11. STEАM-освіта
 12. Веб-дизайн та веб-проєктування
 13. Соціально-педагогічна робота в альтернативних формах опіки (піклування)
 14. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 15. Соціальна геронтологія
 16. Практикум по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
 17. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 18. Менеджмент і маркетинг фізичної культури в системі освіти
 19. Практичний курс англійської мови (В2+)
 20. Практичний курс німецької мови (В2+)
 21. Освіта для сталого розвитку

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).

Цикл професійної підготовки
Joomla Plugins