Каталог вибіркових освітніх компонентів (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Каталог вибіркових дисциплін 2020-2021

Каталог вибіркових дисциплін 2019-2020

Каталог вибіркових дисциплін 2018-2019

Каталог вибіркових дисциплін 2017-2018


 

Цикл загальної підготовки для всіх ОП

Каталог вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

(нормативний термін навчання)

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Соціологія.
 2. Політологія
 3. Історія світової культури.
 4. Історія філософської думки України.
 5. Етнологія України.
 6. Релігієзнавство.
 7. Етика та естетика.
 8. Краєзнавчі студії.
 9. Політичні студії.
 10. Міфологія.
 11. Політична історія України середини ХХ ст. поч. ХХІ ст.
 12. Вчені України.
 13. Генеалогія.
 14. Педагогічна риторика.
 15. Основи літературної творчості.
 16. Практикум із сучасної літературної мови.
 17. Лінгвістика інтернет-ресурсів.
 18. Українознавство.
 19. Основи академічного письма.
 20. Основи журналістики.
 21. Кременеччина у красному письменстві.
 22. Практичний курс англійської мови
 23. Практичний курс німецької мови
 24. Практичний курс польської мови
 25. Практична граматика англійської мови
 26. Практична граматика німецької мови
 27. Практична граматика польської мови
 28. Розмовний курс англійської мови
 29. Розмовний курс німецької мови
 30. Розмовний курс польської мови
 31. Розмовний курс німецької мови (рівень А1)
 32. Розмовний курс німецької мови (рівень В1)
 33. Розмовний курс польської мови (рівень А1)
 34. Розмовний курс польської мови (рівень В1)
 35. Розмовний курс англійської мови (рівень А1)
 36. Розмовний курс англійської мови (рівень В1)
 37. Розмовний курс англійської мови (рівень В1+)
 38. Розмовний курс англійської мови (рівень В2)
 39. Країнознавство англомовних країн
 40. Країнознавство німецькомовних країн
 41. Історія і культура Польщі
 42. Історія Великобританії
 43. Історія США
 44. Компесаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ
 45. Компесаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ
 46. Академічна доброчесність
 47. Архітектура та апаратне забезпечення комп’ютерних систем
 48. Використання програмних засобів у професійній діяльності
 49. Візуалізація даних
 50. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 51. Медіаграмотність для освітян
 52. Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем
 53. Основи комп’ютерної графіки
 54. Основи математичної статистики
 55. Програмування
 56. Програмування мобільних додатків
 57. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 58. Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування
 59. Технології дистанційного навчання
 60. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 61. 3 D моделювання
 62. Основи робототехніки
 63. STEАM-освіта
 64. Економіка і організація виробництва
 65. Основи підприємницької діяльності
 66. Народні ремесла
 67. Основи дизайну
 68. Основи САПР виробів з деревини
 69. Основи систем автоматизованого проєктування
 70. Профорієнтаційна робота
 71. Сучасні технології художньої обробки матеріалів
 72. Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів
 73. Технологія виготовлення м’якої іграшки
 74. Технологія виготовлення народної ляльки
 75. Технологія виготовлення художніх виробів з деревини
 76. Технологія меблевого виробництва
 77. Технологія обробки лози
 78. Технологія художнього кування
 79. Ремонт електроприладів
 80. Художнє проєктування
 81. Бісероплетіння
 82. Макраме
 83. Креативне рукоділля
 84. Охорона праці в освіті
 85. Менеджмент в освіті
 86. Екологічний стиль життя
 87. Екологічна грамотність
 88. Здорове життя
 89. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 90. Соціальна педагогіка
 91. Соціальна віктимологія
 92. Основи патопсихології та психотерапії,
 93. Психологічна діагностика та корекція
 94. Психологічне консультування
 95. Основи психологічного тренінгу
 96. Екологічна психологія
 97. Основи психолінгвістики
 98. Гендерна психологія
 99. Основи психогігієни та психопрофілактики
 100. Психологія віртуального середовища та кібербезпека
 101. Психологія особистості
 102. Організація проведення туристичних походів
 103. Спортивний туризм
 104. Основи класичного масажу
 105. Постановка голосу з елементами естрадного співу
 106. Гра на музичному інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара)
 107. Історія мистецтва
 108. Комп'ютерна графіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 15 (по 3 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати 5  навчальних дисциплін):

ІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІV курс (1 дисципліна у І семестрі).

Цикл професійної підготовки

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Середня освіта (Німецька мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська)) / Середня освіта (Польська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Освітньо-професійна програма Професійна освіта (Деревообробка)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Початкова освіта

Освітньо-професійна програма Соціальна робота

Освітньо-професійна програма Психологія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма Екологія

Joomla Plugins