Курач Микола Станіславович

kyrach1   

 

Курач Микола Станіславович - професор кафедри, доктор педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Курач Микола Станіславович – декан гуманітарно-технологічного, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій. Народився 20 травня 1979 р. в с. Млинівцях Кременецького району Тернопільської області в родині вчителів.

У 1985 році був зарахований до першого класу неповної середньої школи села Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області, яку закінчив із відзнакою у 1994 році.

Упродовж 1994–1999 рр. навчався на спеціальності «Трудове навчання» Кременецького педагогічного коледжу ім. Тараса Шевченка та отримав диплом бакалавра з відзнакою. Згодом навчався в Тернопільському державному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка (1999–2000 рр.) та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, прикладної і технічної творчості, креслення і безпеки життєдіяльності.

У 2000 р. був прийнятий на посаду викладача трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін Кременецького педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка (нині Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.. Тараса Шевченка) та розпочав роботу над кандидатською дисертацією зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Захист кандидатської дисертації на тему «Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв’язків у художньо-трудовій підготовці майбутніх учителів трудового навчання» відбувся 27 листопада 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 2016р. – захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій». У цьому ж році очолює кафедру теорії та методики трудового навчання та технологій. У 2019р. стає деканом гуманітарно-технологічного факультету.

Курач Микола Станіславович – автор понад 50 наукових та методичних праць, що стосуються проблем художньо-трудової підготовки студентів – майбутніх учителів трудового навчання, розвитку творчих здібностей студентів у процесі етнодизайну, вихованням студентської молоді засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва.

Микола Станіславович – член Всеукраїнській асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти та Спілки дизайнерів України

Основні наукові та науково-методичні праці:

1. Курач М.С.. Метод аналізу конкретних ситуацій як педагогічна технологія при вивченні загальнотехнічних дисциплін / О. П. Ємець, М.С. Курач // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // [за заг. ред. А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери]. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2018. – Вип. 10. – С. 48–59.

2. Курач М.С. Актуальні аспекти навчання художньому проектуванню майбутніх учителів технологій / М.С. Курач, С.М. Томашівський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки : [збірник наукових праць] / Мво освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 8. – С. 56-61.

3. Курач М.С.Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки / М.С. Курач, І.Д. Нищак // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // [За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є.]. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 8. – С. 33-41.

4. Курач М.С. Методика навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій засобами комп’ютерної техніки (на прикладі геометричного і проекційного креслення) / М.С. Курач, І.Д. Нищак // Молодь і ринок Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич : 2017. – Вип. 4. – С. 26-32.

5. Курач М.С. Особливості визначення рівня художньо-проектних знань і умінь у майбутніх учителів технологій / М. С. Курач // Наукові записки : [збірник наукових статей] / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск 129. – С. 94–102.

6. Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій : монографія / М. С. Курач ; за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 329 с.

7. Художнє проектування : композиція і графіка моделей одягу: навчальний посібник [для студентів] / М. С. Курач, М. П. Олексюк. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2016. – 72 с ; іл.