Дирибало Оксана Іванівна

durubalo 

 

 

        Дирибало Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук.

 

 

В період з 2004 – 2007 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство). У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при ТНПУ імені Володимира Гнатюка захистила дисертацію «Польська література в українській письменницькій критиці ХХ ст.: особливості рецепції та інтерпретації» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Має біля 15 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень – жанрово-стильові аспекти інтерпретацій творів і творчості: від Яна Кохановського до Чеслава Мілоша, жанрові модифікації письменницьких літературно-критичних виступів.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Лексикології польської мови», «Теоретична граматика польської мови», «Стилістика польської мови», «Література Польщі».

Найважливіші наукові публікації:

1. «Скорбота» українсько-польських літературних взаємин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. — Вип. 24. — Ч. 2. — К. : Акцент, 2006. — С. 509—522.

2. Асоціативність як стильова домінанта письменницької критики (на матеріалі статей про польську літературу) // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. праць / гол. ред. В. І. Фесенко]. — Вип. 3. Радість і страждання як чинники культури. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. — С.70—79.

3. Українські письменники ХХ ст. про польську літературу : особливості критичного жанру // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. — Вип. 14. — Том 1. — Кам’янецьПодільський : Абетка-НОВА, 2007. — С. 87 96.

4.Поетика Адама Міцкевича : особливості рецепції та інтерпретації в українській письменницькій критиці ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. — Вип. 28. — Ч. 1. — К. : Акцент, 2007. — С. 426—438.

5.Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ ст. // Мандрівець. — 2007. — № 1 (66). — С. 52—58.

6. «Український світ» Юліуша Словацького у письменницькому критичному дискурсі // Studia methodologica. — Вип. 23. — Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — С. 33—39.

7. Особливості асоціативного мислення Д. Павличка - критика (на матеріалі статей про польську літературу) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. Наук. Праць. – Вип. 29 / редкол. : Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч.1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 162-170.

8. Революційність Адама Міцкевича як проблема інтерпретації в українській письменницькій критиці ХХ ст. // Мандрівець – 2010. – №6(90). – С. 48-53.

9. Модель Адама Міцкевича «поет і народ» // Волинь Філологічна: текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст: зб. наук. праць. — Вип. 11. — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. — С. 65—75.