Воронцова Наталія Георгіївна

vorontsova 

    

 

         Воронцова Наталія Георгіївна – завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Контактна інформація:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Профіль у Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007954000715


Профіль в Google academy:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vNqLWyAAAAAJ&hl=uk


У 2004 р. закінчила аспірантуру Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка на тему «Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом» (на матеріалі англійської мови). У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології.


Навчальні дисципліни: теоретична граматика англійської мови, загальнотеоретичний курс англійської мови, практичний курс англійської мови, лексикологія англійської мови, практична граматика англійської мови.


Наукові інтереси: прагмалінгвістика, дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, корпусна лінгвістика.
Професійний досвід: з 1996 року по даний час.
Автор понад 30-ти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографії «Комунікативна інтеракція зі стороннім реципієнтом: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти», навчального посібника «Теоретична граматика англійської мови» (рекомендований МОН України).
Професійні нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти» (2018 р.)
Підвищення кваліфікації: Сертифікований учасник он-лайн вебінарів з підвищення кваліфікації (курс «Understanding Language Learning and Teaching» на міжнародній освітній онлайн платформі «Future Learn» за підтримки Університету Саутгемптона (Велика Британія) та Британської Ради (British Council); «How to teach English effectively» (30 год.) на освітній он-лайн платформі «Language Factory»; тренінг «Організація освітнього процесу. Новий освітній простір» на он-лайн платформі за підтримки МОН України; «Applying coaching and neuroscience to  language learning» на міжнародній он-лайн платформі ―Efficient Language Coaching‖; серія тренінгів на міжнародній освітній он-лайн платформі «Dinternal Education» 2017-2021 р.р.).:

 

 

Вибрані праці:
1. Теоретична граматика англійської мови / за вимогами кредитно-трансферної системи навчання [англ. мовою]: навчальний посібник / Наталія Георгіївна Воронцова. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. – 301 с. (лист МОН України №1/11- 19366 від 11.12.13 р.).


2. Поліваріантна (гіпотетична) інтерпретація предмету думки мовця стороннім реципієнтом // Нова філологія : [зб. наук. праць / за заг. ред. д. філол. н., проф. Манакіна В.М]. —Запоріжжя : ЗНУ, 2011. — № 44. —С. 32—37.


3. Дистантний сторонній реципієнт як комунікативно-релевантний суб’єкт дискурсивного простору. // Лінгвістика. Комунікація. Освіта : матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Луганськ, 2011 р.) – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 37—42.


4. Комунікативна позиція стороннього реципієнта: лінгвопрагматичний аспект // Наукові записки. Серія „Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Міжкультурна комунікація: мова — культура —особистість". — Острог : Національний університет „Острозька академія‖. — 2010. — Вип. 16. — С. 57—65.


5. Функціонально-когнітивні фактори комунікативної інтерференції (в контексті комунікативної події із присутнім стороннім реципієнтом) //Наукові записки. — Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. праць / за заг. ред. д. філол. н., проф. О.Семенюка]. — Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. — С. 251—255.


6. Комунікативна інтеракція зі стороннім реципієнтом: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти : монографія — Кременець : КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2009. —246 с.


7. Концептуальна модель рецептивно-інтерпретаційної стратегії стороннього реципієнта // Нова філологія : [зб. наук. праць / за заг. ред. д. філол. н., проф. Манакіна В.М.]. — 2009. — № 33.— С. 55—59.


8. Функціональна типологія комунікативних позицій стороннього реципієнта вербальної взаємодії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — Серія : Філологічні науки : [зб. наук. Праць / за заг. ред. д. біол. н., проф. Коцан І. Я.]. — 2007. —№ 3.— С.163—168.


9. Засоби регулювання комунікативної дистанції в умовах присутності стороннього реципієнта // Нова філологія : [зб. наук. праць / за заг. ред. д. філол. н., проф. Манакіна В.М.]. — 2008. — № 30. — С. 27—32.