Онищук Ірина Анатоліївна

 

onyschuk 

 

 

     Онищук Ірина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент 

     Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Народилася 30 березня 1977 р. в м. Кременці Тернопільської області у сім’ї вчителів. У 1992 р. закінчила Кременецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 4.

Упродовж 1992-1997 рр. навчалася у Кременецькому обласному педагогічному коледжі імені Т. Г. Шевченка, отримала кваліфікацію «вихователь в дошкільних закладах, організатор музичного виховання дітей дошкільного віку». Вищу освіту здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті, отримавши кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки і психології, організатора дошкільного виховання, вихователя». Після завершення навчання була рекомендована до вступу в аспірантуру РДГУ, де і навчалась на денній формі у 2001-2004 рр.

Професійну діяльність розпочала у 2001 р. в Кременецькому педагогічному коледжі імені Т. Г. Шевченка на посаді викладача психологопедагогічних дисциплін.

У 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України захистила кандидатську дисертацію «Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка; у 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

І.А.Онищук працює над докторським дисертаційним дослідженням на тему: «Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами у виконанні дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Зокрема, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.051.01 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 19. 04. 2019 р. захищено дисертацію Доманюк О.М. на тему: «Підготовка майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку»(13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, диплом кандидата педагогічних наук ДК № 052571 від 20.06.2019 р.). І. А. Онищук – керівник студентського наукового гуртка «Інсайт», член вченої ради факультету.

Сфера наукових інтересів: актуалізація творчості зростаючої особистості; аудіальний розвиток дошкільників; розвиток культури самовираження студентської молоді; підготовка фахівців дошкільної освіти.

Викладає такі навчальні дисципліни: основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дітей; теорія та методика музичного виховання; сучасні технології викладання фахових методик; організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті.

У науковому доробку доцента понад 60 наукових праць, з-поміж яких: «Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у ІІ частинах» (у співавторстві, 2014 р.) та «Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років» (у співавторстві, 2019 р.) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; монографії «Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти культури самовираження. Неперервна освіта в соціокультурних вимірах» (у співавторстві, 2018 р.), «Problems of organization of professional and educational trajectory of future primary school teachers. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium» (у співавторстві, 2018 p.), «Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності» (2019 р.); наукові статті у фахових виданнях України, зарубіжні публікації.