Робочі програми освітніх компонентів Середня освіта (Мова і література (польська))

ОК1 Історія України

ОК2 Історія української культури

ОК3 Історія освіти на Волині

ОК4 Філософія

ОК5 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК6 Інформаційні технології та засоби навчання

ОК7 Анатомія вікова фізіологія та шкільна гігієна

ОК8 Іноземна мова (англійська)

ОК8 Іноземна мова (німецька)

ОК9 Педагогіка

ОК10 Психологія

ОК11 Латинська мова

ОК12 ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

ОК13 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ОК14 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ

ОК15 Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

ОК16 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ОК17 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ОК18 СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА МОВА

ОК19 ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ОК20 ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ОК21 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛОНІСТИЧНОЇ ДИДАКТИКИ

ОК22 ЛІТЕРАТУРА ПОЛЬЩІ

ОК23 КУРСОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ОК24 ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА В ЛІТНІХ МОВНИХ ТАБОРАХ

ОК25 ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА

ОК26 НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (ПРОБНІ УРОКИ В ЗЗСО)

ОК27 ПРАКТИКА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ОК28 ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ


 

Силабуси

Література німецькомовних країн

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Історія і культура Польщі

Практичний курс німецької мови А2

Практична граматика німецької мови (морфологія)

Практичний курс англійської мови А2

Практичний курс англійської мови А2+

Практичний курс англійської мови В1

Практичний курс англійської мови В1+

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту