Кафедра історії та методики навчання

Наші контакти:

м.Кременець, вул. Ліцейна, 1, ауд. 35

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

   

 

              Скакальська Ірина Богданівна - завідувач кафедри, доктор історичних наук

 

stronskuj.jpg

 

 

Стронський Генріх Йосипович

професор, доктор історичних наук

sobchyk.jpg

 

 

Собчук Володимир Дмитрович

доцент, кандидат історичних наук

senkivska.jpg

 

 

Сеньківська Галина Ярославівна

доцент кафедри, кандидат історичних наук

moroz1.jpg

 

 

Мороз Олена Василівна

старший викладач, кандидат філософських наук

122100719_342464610382985_194500630380622284_n.jpg

 

 

Галішевський Віталій Анатолійович

кандидат історичних наук, старший викладач

914140_527805390591789_1622460729_o.jpg

 

 

Самойленко Ірина Миколаївна

cтарший викладач

ilchyshyn

 

 

 

           Ільчишин Василь Васильович

викладач

       

Сумісники:

savchuk

 

 

Савчук Віталій Миколайович

вчитель методист, викладач

 

 

 

 

 

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор

Ірина Скакальська

Секретар кафедри – Людмила Смакоуз

Освітній процес на кафедрі забезпечують 9 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори історичних наук та 6 кандидатів наук.

Підтримуючи давні традиції педагогічної освіти на Кременеччині, кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих вчителів історії закладів загальної середньої освіти, здатних втілювати в життя ідеї сучасної парадигми навчання в умовах його реформування.

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), археологія, історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова історія, новітня історія, теорія і методика навчання історії, методика організації науково-пошукової роботи школярів, історія освіти на Волині, філософія.

Також курсів за вибором: міфологія, релігієзнавство, етика та естетика, соціологія, логіка, етнологія України, історія світової культури, спеціальні історичні дисципліни, історична географія, історія історичної науки, джерелознавство історії України, історичне краєзнавство, екскурсознавство, туристичне краєзнавство, релігійний туризм, музеєзнавство, етнологія України, філософія історії, генеалогія, історична біографістика, національні меншини України між світовими війнами, історія радянського суспільства, політична історія України середини ХХ – початку ХХІ ст., проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи.

Серед головних напрямів роботи кафедри є інноваційні дослідження історії Волині та організація методичної роботи з актуальних проблем навчання історії.

При кафедрі організовано роботу Центру краєзнавства і туризму. Метою його діяльності є залучення молоді до дослідження історії краю та промоції туризму в Кременецькому районі.

Завдання: 1. Популяризація знань з історії Кременеччини та освітніх традицій Академії; 2. Надання методичної допомоги ЗЗСО з вивчення проблем краєзнавства; 3. Підготовка групи креативних екскурсоводів та краєзнавців; 4. Ознайомлення студентів та учнів з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання наукових досліджень; 5. Виховання почуття патріотизму.

Щорічно працівниками кафедри проводиться науково-методичний семінар з історії та краєзнавства для педагогів Кременецького району.

 

 2.jpg

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

Викладачами кафедри видано низку посібників та монографій (Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: монографія. Тернопіль: Астон, 2013. 406 с.; Скакальська І. Громадсько-політична діяльність адвоката Бориса Козубського //Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України». Монографія / За ред. І. Василик. К., 2016. С. 474-482; Археологія: навч.-метод. посібник / Автор-упорядник Ірина Богданівна Скакальська. К.: КНТ, 2018. 136 с.; Скакальська І. Історія України в особах : волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. Наукове видання. Київ: КНТ, 2017. 94 с.; Собчук В. Д. Історична Волинь: Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого. Кременець, 2017. 316 с.; Stronski Henryk The Great Famine and the Polesin Ukraine [in:http://kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/ist_kaf/info/3.jpg" alt="" style="border: 0px;" border="0" />

 

Викладачі кафедри постійно займаються підвищенням свого наукового потенціалу та професійного рівня. Нині над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора історичних наук працює старший викладач, кандидат історичних наук Віталій Галішевський.

Важливе місце в освітньому процесі студентів спеціальності «Історія» належить педагогічній практиці, яка є поєднуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в освітніх закладах та пропедевтичній практиці, що має на меті ознайомити студентів з освітнім процесом. Кафедрі вдалося налагодити добрі зв’язки з Волинським ліцеєм ім. Нестора Літописця для проведення педагогічної практики. Спільно у 2020 році започатковано Нестеровські читання з історії та краєзнавства.

Кафедрою розгортається співпраця з Кременецьким краєзнавчим музеєм (проводяться лекції у музеї, науково-методичні семінари, здійснюється «посвята» в історики першокурсників).

 

 4.jpg

 

Кафедра активно залучає до наукової і творчої роботи здобувачів вищої освіти. Кожен фахівець кафедри керує студентськими науковими дослідженнями. Студенти беруть участь у всеукраїнських, місцевих науково-практичних конференціях. Також функціонує 6 студентських проблемних наукових груп під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри. За ініціативи органів студентського самоврядування створено студентський історичний клуб «Х легіон». Стараннями якого проведено низку заходів з історії, краєзнавства, політології.

 

5.jpg 

 

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Історія» отримують змогу вивчати минуле в складі археологічної експедиції, розвивати навички роботи  з історичними джерелами в музеях та архівах, здійснювати наукові дослідження в рамках Центру краєзнавства і туризму, брати участь у громадському житті Кременця. Випускники мають перспективи влаштуватися на роботу в ЗЗСО області та за її межами, установах культури, органах державного управління тощо.

 

 IMG-33594e18160b9903aabe3e4ad9d6fb84-V.jpg

Позитивний імідж кафедри формується за рахунок її громадської діяльності. Зокрема, викладачів систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Кременецька міська та районна рада.

 

 

 6.jpg

 

Переваги навчання на освітній програмі:

1) у нас працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, які використовують інтерактивні технології навчання;

2) рейтингова система спонукає працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;

3) сучасна база практики (Волинський ліцей ім. Нестора Літописця);

4) наявна навчальна археологічна практика;

5) функціонує студентський історичний клуб «Х легіон» та студентські наукові гуртки;

6) наші студенти самі обирають частину загальних і професійних дисциплін, які бажають вивчати;

7) давні освітні традиції академії, багато культурно-історичних пам’яток в місті Кременець, компактність розташування навчальних корпусів, бібліотеки й спортивного комплексу, гуртожитків тощо, створює неповторну атмосферу та зручність для навчання.

 

IMG_20210130_155733_932.jpg 

 

 2.jpg

 

 3.jpg

 

 

graph 

 

Практика

Література з Канади

Презентація освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія)

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи

Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (бакалаврських) робіт з історичних дисциплін та методики їхнього навчання

Методичні рекомендації до підсумкової атестації

Монографія Історія України

Посібник Історія України

Підвищення кваліфікації 2021

Студентський історичний клуб "Х легіон"

Програмна рада