Робочі програми освітніх компонентів Середня освіта (Музичне мистецтво)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Історія України

Історія української культури

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Анатомія, вікова фізіологія та гігієна

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Хоровий клас

Хорознавство

Історія української та зарубіжної музики

Елементарна теорія музики

Сольфеджіо

Гармонія

Аналіз музичних творів та поліфонія

Основний музичний інструмент

Хорове диригування

Постановка голосу

Додатковий музичний інструмент

Методика музичного виховання

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки в школі)

Переддипломна педагогічна практика

Курсова робота

Педагогіка

Психологія