Результати опитування щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Освітньо-професійна програма (Трудове навчання та технології)

Освітньо-професійна програма (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова література (англійська))

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова література (німецька))

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта