«Розвивайся й далі, мово наша рідна!»

У суботу, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови.

Щороку саме в День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день вшанування преподобного Нестора - літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з Нестора - літописця й починається писемна українська мова. Всесвітню славу принесла праця всього життя Нестора, котрий взяв участь у літописанні Київської Русі й залишив світу неоціненний скарб – «Повість минулих літ».

Преподобний Нестор Літописець – киянин, у сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську лавру послушником. Прийняв його сам засновник монастиря преподобний Феодосій. Молитвою та послухом юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Під час постригу в ченці Нестор був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова справа стала змістом його життя.

Найвизначнішою працею Нестора Літописця є "Повість минулих літ" – літописне зведення, складене в Києві на початку XII століття. Це перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до 1113 року. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли. "Повість минулих літ" була і залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Тому преподобного Нестора Літописця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності.

Упродовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито "вторинність" української мови, ретельно приховуючи від українців величезний масив української ж писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини і нараховує багато тисячоліть. За науковими розвідками лінгвістів, мова української народності почала формуватися ще у VI–IX століттях.

Інтенсивне формування нової української мови дослідники пов'язують із другою половиною XVIII – XIX століттями. І в цьому процесі далеко не останнє місце належить письменству преподобного Нестора Літописця.

1   

821.161.2

П42

«Повість минулих літ» - один із найдавніших літописів, у якому розповідається про далеке минуле нашого народу. Створений на межі XI-XII століття, він є не лише цінним джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором. Переказ літопису українською мовою здійснив письменник Віктор Близнець.

ББК 84(4Укр) -4

УДК 821.161.2
 

63.3(4Укр)4

С68

Софонович , Ф.

Хроніка з літописців стародавніх [ Текст ] / Ф. Софонович . – К. : Наукова думка, 1992. – 336с. – ( Пам’ятки укр. літописання ). – ISBN 5-12-002045-3 : 15,00

« Хроніка » визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича – одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673р. Вона складається з трьох частин – хроні : про Русь, початок і назву Литви, про землю Польську. У першій частині висвітлюється історія Київської Русі, другій і третій – історія України XIV-XVIIст. на фоні історії Литви та Польщі.

Для істориків, філологів, викладачів та студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

ББК 63.3(4Укр)4

1 
1   

94(477)

К78

Кравчук, Л.

Нариси з історії української духовності. Особи та погляди [ Текст ] : навч. Посібник для студентів ВНЗ / Л. Кравчук, С. Кравчук . – Тернопіль : Лілея, 2007 .- 268с. – ISBN 978-966-96805-2-5 : 31,00

Навчальний посібник «Нариси з історії української духовності. Особи та погляд» розкриває особливості становлення та змісту національної духовної культури через характеристику, теоретичної і практичної діяльності про свідчих діячів української історії. Зберігаючи хронологічний принцип викладу матеріалу, автори посібника акцентують думку про окремішню значимість і специфіку впливу кожної історичної особи на духовний розвиток національної спільноти.

ББК 66.3(4Укр)

УДК 94(477)

 

63.3(4 Укр )

С81

Сто видатних українців [ Текст ] / Н.В. Астапенко , О.К. Барабашкова , А.В. Дарибогова [ та. ін. ] . – К. : Вид. «Арій» , 2006 . – 496с. – ISBN966-8959-09-4 : 21,00

Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів, історичних портретів видатних наших земляків, представників найрізноманітніших верств суспільства – мислителів, письменників, учених, митців, громадських, релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж років творилася українська культура, формувався світогляд української нації. Протягом тисячолітнього буття нашої держави їхня діяльність висвітлювалась по-різному, залежно від волі тих чи інших можновладців, тож сподіваємось, що пропоноване видання, максимально наближене до історичної правди, дасть змогу читачеві оцінити постаті цих людей об’єктивно.

ББК 63.3 (4Укр) - 8

 1
 1

 

 

 

 

У науково - методичному журналі «Вивчаємо Українську мову та літературу» є стаття про внесок Нестора – літописця в розвиток української письменності.